Odborné preklady nemeckých technických dokumentov

 • Užívateľské príručky, návody na obsluhu
 • Technické príručky
 • Bezpečnostné pokyny, protokoly, technické údaje, návody na údržbu
 • Školiace podklady

Odborné preklady nemeckých ekonomických dokumentov

 • Všeobecná korešpondencia, ekonomické analýzy
 • Ponuky, posudky, popisy produktov, zápisnice
 • Súvahy, finančné správy, výročné správy, správy o hospodárení
 • Prezentácie o podnikovom manažmente

Odborné preklady nemeckých právnych dokumentov

 • Zmluvy, listiny, žaloby
 • Texty zákonov
 • Súdne uznesenia a súdne spisy
 • Žiadosti o právnu pomoc a formuláre

Odborné preklady nemeckých lekárskych dokumentov

 • Lekárska odborná literatúra
 • Predtlače, formuláre

Odborné preklady nemeckých marketingových materiálov

 • Reklamné texty
 • Tlačové správy, reportáže, rozhovory
 • Veľtržné katalógy, domovské stránky, PowerPoint prezentácie
 • Texty správ